استخدام دستیار رنگ و مش‌ در آرایشگاه فشندی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن زیبایی مریم آرا در شرق تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۸، مجیدیه
تمام وقت