ارسال آسان
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد مرکزی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت فراگستر الکترونیک در تهران
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس بازرگانی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
تمام وقت
ارسال آسان