استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت لوازم خانگی کن در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل،کارشناس بازرگانی خارجی
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
استخدام کارمند بازرگانی مسلط به زبان ایتالیایی در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس فروش با مزایا در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت پارس کرون در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی داخلی در شرکت پارس کرون در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند بازرگانی با تسلط کامل به زبان انگلیسی - تهران
استخدام کارشناس بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام کارشناس بازگانی ( خرید داخلی) آقا در شرکت آنیتاسان
استخدام کارشناس صادرات،کارشناس فروش ،کارشناس حسابداری
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی،سرپرست فروش داخلی،مدیر فروش
استخدام کارشناس بازرگانی آشنا به امور ثبتی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت تولید پارچه در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی،صادرات خانم(بیمه،حقوق،پورسانت و..)
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی خانم در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت ارمغان سلامت کیش در تهران