استخدام مدیر کارخانه صنایع غذایی با سابقه کار در تهران
استخدام سرپرست کارخانه،مسئول بازرگانی داخلی در تهران
استخدام مدیر کارخانه با سابقه مواد غذایی در تهران
استخدام مدیر کارخانه ،مدیر تولید ازتهران البرز مازندران وگیلان
استخدام مدیر کارخانه جهت شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی