استخدام کارشناس نقشه کشی صنعتی جهت راهبری تیم مهندسی-تهران
استخدام صنایع خم و برش CNC نوقابی در شهر مشهد
استخدام نقشه کش صنعتی در شرکت پویا صنعت خوازمی در تهران
استخدام نقشه کش صنعتی با سابقه کار در اصفهان
استخدام نقشه کش ماهر مسلط به نرم افزار کتیا یا سالید
استخدام یک نقشه کش آقا مسلط به اتوکد جهت کار با دستگاه CNC
استخدام فوق دیپلم نقشه کشی مسلط به solidwork در شهر تهران
استخدام فوق دیپلم فنی رشته نقشه کشی در مشهد
استخدام کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم ها، طراح و نقشه کش صنعتی
استخدام نقشه کش صنعتی با مزایا در شرکت حامی آلیاژ آسیا - تهران
استخدام نقشه کش صنعتی دارای سابقه کاری مرتبط - کرج
استخدام کارشناس برنامه ریزتولید،فروش داخلی،صادرات،خرید،نقشه کش
استخدام نقشه کش صنعتی در ماشین سازی بهرام
استخدام طراح نقشه کشی صنعتی در تهران
استخدام نقشه کش صنعتی جهت شرکت معتبر تولیدی در مشهد
استخدام نقشه کش صنعتی خانم در تهران
استخدام نقشه کش صنعتی در شرکت معتبر در تهران
استخدام نقشه کش صنعتی با سابقه کار در اهواز
استخدام نقشه کش صنعتی مسلط به اتوکد و یا سالیدورک
استخدام کارشناس تولید، QC،HSE،نقشه کش صنعتی،جوشکار