ارسال آسان
استخدام قلم زن دستی طلا در طلای بهادریان در تهران
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت
استخدام لیزرکار ماهر طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام بسابکار طلا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام قلم زن دستی طلا در طلای بهادریان در تهران
۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت
استخدام بسابکار در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در طلاسازی عزیزی در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام بسابکار طلا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام طلاساز در شرکت طلاسازی عزیزی در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
تمام وقت
استخدام لیزرکار ماهر طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام جوشکار نقره با بیمه در نقره سازی گلدیس در اصفهان
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت