استخدام مومکار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام طلاساز در شرکت طلاسازی عزیزی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
استخدام جوشکار لیزر طلا در مجموعه مریس گالری در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام بسابکار در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام طلاساز (بسابکار ماهر) در یک طلاسازی معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در طلاسازی عزیزی در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
تمام وقت
استخدام کارگر در یک کارگاه طلاسازی در محدوده پامنار
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
تمام وقت
استخدام طلا ساز در طلاسازی عزیزی در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بسابکار در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام کار آموز طلا سازی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مومکار مبتدی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت