استخدام 4 عنوان شغلی در کارگاه طلاسازی باران در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام بسابکار در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام مونتاژ کار و آب کار طلا در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام طلاساز با بیمه در یک طلا سازی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام کارگر طلاسازی با بیمه در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام پرداختکاری و بسابکارطلا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام بسابکار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مومکار و سنگ سوار کن در مجموعه ی طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت