استخدام صحاف و چاپ با بیمه در هنرسبز در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
تمام وقت
استخدام اپراتور دستگاه چاپ در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، ولنجک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام فرم بند عمومی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، دروازه شمیران
تمام وقت
استخدام اپراتور دستگاه چاپ در شرکت یوندای کره جنوبی در امیرآباد
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
تمام وقت
استخدام کارگر چاپ و صحافی با بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
تمام وقت
استخدام کمک ماشینچی افست با بیمه در موسسه چاپ فروغ دانش در تهران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
تمام وقت