استخدام ماشینچی چاپ افست در چاپخانه سنجاقک در لار
استخدام اپراتور چاپ دیجیتال indoor outdoor در تهران
استخدام جلد ساز و پایه تقویم ساز بصورت کنتراتی در تهران
استخدام مونتاژکار جهت فرم بندی کتاب برای واحد لیتوگرافی
استخدام تعدادی نیروی ماهر جهت کار در جلدسازی در تهران
استخدام اپراتور دستگاه چاپ اکو سالونت با سابقه کار
استخدام کارگر ماهر صحافی خانم و آقا در تهران
استخدام تعدادی کارگر ساده صحافی خانم و آقا در تهران
استخدام کارگر ساده آقا جهت کار چاپ دیجیتال با سابقه کار
استخدام کارگر ماهر جلدساز در تهران خیابان دماوند
استخدام نیروی آقا جهت کار در چاپ دیجیتال در تهران
استخدام جلدساز صحافی، حداقل دیپلم در محدوده شهر قدس
استخدام نیروی آقا آشنا به کامپیوتر جهت کار در چاپخانه
استخدام همکار جهت کار در جلدسازی و صحافی در تهران
استخدام دو نفر اپراتور دستگاه چاپ برای شیفت شب - تهران
استخدام یک نفر اپراتور مسلط به فتوشاپ جهت شیفت شب
استخدام تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت صحافی در تهران
استخدام اپراتور دستگاه بنر با سابقه و حرفه ای در تهران
استخدام اپراتور آقا جهت دستگاه چاپ اکوسالونت آشنا به فتوشاپ
استخدام تعدادی کارگر ساده خانم و آقا جهت کار در صحافی در تهران