استخدام تکنسین دارویی در داروخانه جاوید در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارآموز داروخانه در یک داروخانه معتبر در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت کارآموزی
استخدام تکنسین داروخانه در یک داروخانه معتبر در محدوده قلهک
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام نسخه پیچ (تکنسین دارویی) با بیمه در داروخانه دکتر قهرمانی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، امام خمینی(ره)
تمام وقت پاره وقت
استخدام نسخه پیچ در داروخانه دکتر یوسفی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، مجید آباد
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، امام خمینی(ره)
تمام وقت پاره وقت