استخدام نیروی ساده و ماهر آشنا به کار مبل در بیرجند
به 2 نفر نیروی ساده و ماهر آشنا به کار مبل در بیرجند نیازمندیم.
استخدام شاگرد جهت مبل سازی در شهر بجنورد
به شاگرد جهت مبل سازی در شهر بجنورد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل
به کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در محدوده ونک - تهران نیازمندیم.
استخدام یک زیرکارچی و رویه کوب جهت مبل راحتی در تهران
به یک زیرکارچی و رویه کوب جهت مبل راحتی در تهران محدوده سه راه آدران نیازمندیم.
استخدام نیروی رویه کوب، نیروی ساده،رنگ کار،خیاط و برش کار
یک مجموعه مبلمان معتبر جهت گسترش و افزایش سرعت انجام کار و تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر در محدوده شهرری - فیروزآباد
به تعدادی رویه کوب ماهر در محدوده شهرری - فیروزآباد نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر مبل جهت کارگاه نجاری در تهران
به رویه کوب ماهر مبل جهت کارگاه نجاری در تهران نیازمندیم.
استخدام رویه کوب مبلمان جهت همکاری در تهران
به رویه کوب مبلمان جهت همکاری در تهران نیازمندیم. با جای خواب
استخدام رویه کوب ماهر جهت مبل کلاسیک - شرق تهران
به رویه کوب ماهر جهت مبل کلاسیک در شرکتی واقع در شرق تهران نیازمندیم.
استخدام یک رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبلمان در تهران
به یک رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبلمان در تهران - تهرانپارس نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ساده جهت کار در تولیدی مبلمان در اصفهان
به تعدادی کارگر ساده جهت کار در تولیدی مبلمان در اصفهان نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده در فروشگاه مبلمان در مشهد
به تعدادی کارگر ساده با سابقه کار در فروشگاه مبلمان در مشهد در جاده شاندیز نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی در تهران
به رویه کوب ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی در تهران محدوده افسریه نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت برشکاری و الگو برداری از مبل در کرج
به یک نفر نیروی آقا جوان دیپلمه حداکثر سن ۲۵ سال جهت برشکاری و الگو برداری از مبل در کرج نیازمندیم.
استخدام تعدادی شاگرد جهت کار در تولیدی مبل در همدان
به تعدادی شاگرد جهت کار در تولیدی مبل در همدان نیازمندیم.
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر جهت مبلمان راحتی در تهران
به تعدادی رویه کوب ماهر جهت مبلمان راحتی در تهران نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر و نجار کلاف ساز در تهران
به رویه کوب ماهر و نجار کلاف ساز در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در محدوده کمالشهر
به کارگر رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در محدوده کمالشهر - کرج نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در شهر تهران
به رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در شهر کرج
به رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در شهر کرج نیازمندیم.