استخدام رویه کوب ماهر مبل راحتی و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۵۹ دقیقه قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر و نجار مبل جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی رویه کوب مبل راحتی در مشهد
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت