ارسال آسان
استخدام کارشناس خدمات پس از فروش در تهران
مشخص نشده
امروز
تهران شهریار
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس خدمات پس از فروش کالاهای دیجیتال با بیمه و بیمه تکمیلی
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان