ارسال آسان
استخدام مونتاژ کار با بیمه، پاداش در کاوش انرژی پاسارگاد در اصفهان
اصفهان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی