استخدام مونتاژ کار با پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، ارم
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مونتاژکار خانم در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت