استخدام شاگرد مبتدی و نیمه ماهر صافکاری نقاشی در مشهد
به تعدادی شاگرد مبتدی و نیمه ماهر صافکاری نقاشی در مشهد نیازمندیم.
استخدام صافکار ماهر جهت کار در نمایندگی خودرو در تهران
به یک صافکار ماهر جهت کار در نمایندگی خودرو در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در تهران
به تعدادی صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در تهران واقع در پاسگاه نعمت آباد نیازمندیم.
استخدام شاگرد ماهر یا نیمه ماهر جهت صافکاری - قم
به یک شاگرد ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در صافکاری در قم نیازمندیم.
استخدام صافکار و نقاش جهت تعمیرگاه خودرو در بندر عباس
به صافکار و نقاش جهت همکاری در تعمیرگاه خودرو در بندر عباس (کمربندی شیر اول) نیازمندیم.
استخدام کارگر صافکار ماهر در شهر مشهد
به چند کارگر صافکار ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام صافکار مجرب جهت همکاری در تهران محدوده فرحزاد
به صافکار مجرب جهت همکاری در تهران محدوده فرحزاد نیازمندیم.
استخدام صافکار حرفه ای خودرو خارجی جهت کار در تهران
به صافکار حرفه ای خودرو خارجی جهت کار در تهران محدوده شرق نیازمندیم.
استخدام یک نفر صافکار ماهر در تهران محدوده چهاردانگه
به یک نفر صافکار ماهر در تهران محدوده چهاردانگه نیازمندیم.
استخدام شاگرد صافکار جهت همکاری در شهر بندر عباس
به یک شاگرد صافکار جهت همکاری در بندر عباس نیازمندیم.
استخدام یکنفر صافکار ماهر جهت همکاری در کرج
به یکنفر صافکار ماهر جهت همکاری در کرج حومه ماهدشت نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی صافکار ماهر جهت همکاری در قم
به تعدادی نیروی صافکار ماهر جهت همکاری در قم نیازمندیم.
استخدام صافکار ماهر با لوازم در تهران
به یک صافکار ماهر با لوازم در تهران (سعادت آباد) نیازمندیم.
استخدام شاگرد صافکار جهت کار در مشهد
به یک شاگرد صافکار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در تهران
به یک صافکار ماهر جهت همکاری در تهران محدوده رجایی نیازمندیم. با جای خواب
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در کرج
به صافکار ماهر جهت همکاری در کرج نیازمندیم. (حقوق) تسویه هفتگی
استخدام استادکار ماهر جهت صافکاری ماشین خارجی در مشهد
به تعدادی استادکار ماهر جهت بی رنگ زنی شغل صافکاری ماشین خارجی در مشهد نیازمندیم.
استخدام یک صافکار ماهر سواری کار محدوده شهریار
به یک صافکار ماهر سواری کار محدوده شهریار نیازمندیم.
استخدام صافکار ماهر آقا جهت همکاری در تهران
به یک صافکار ماهر آقا جهت همکاری در تهران محدوده نوبنیاد نیازمندیم. بیمه+مزایا
استخدام صافکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران
به صافکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران واقع در چهار راه ایران خودرو نیازمندیم.