استخدام سالن کار با بیمه در کافه کارزین در شهرک غرب تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار با بیمه و عیدی در رستوران لیز در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار در کافه برگ در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام گارسون با بیمه در رستوران پنج دری در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت