ارسال آسان
استخدام کارشناس شهرسازی با بیمه در یک شرکت شهرسازی در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارشناس شهرسازی با بیمه در یک شرکت شهرسازی در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مهندس معمار و شهرساز در دفتر PIDM در تهران
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، دانشگاه شریف
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارمند اداری در شرکت زانره در تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۷، دبستان
تمام وقت