استخدام کارشناس BI (هوش تجاری) با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
تمام وقت
استخدام کارشناس BI (هوش تجاری) با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس BI در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت