استخدام چند نفر کارگر کیف ساز ماهر در غرب تهران
استخدام تعدادی کارگرساده آقا جهت تولیدی صندل زنانه در تهران
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر کیف سازی چرم در محدوده اسلامشهر
استخدام یک جوان فعال جهت کار در تولیدی کفش زنانه در تهران
استخدام تعدادی جوان فعال جهت کار در خدمات تولیدی کفش
استخدام کارگر ساده و وسط کار خانم جهت تولیدی صندل زنانه
استخدام وردست خانم جهت تولیدی کیف زنانه در شهر تهران
استخدام یک کفاش تعمیرکار جهت همکاری در شهر تهران
استخدام جوان فعال آقا جهت تولیدی کفش زنانه در تهران
استخدام همکار خانم جهت کار در تولیدی کفش زنانه در تهران
استخدام چرخکار ماهر و کامل دوز و وردست جهت تولیدی کیف زنانه
استخدام اپراتور دستگاه برش لیزر ماهر جهت تولیدی کفش
استخدام کارگر ساده آقا جهت تولیدی کفش در حوالی اسلامشهر
استخدام کفاش مدل گیو پسایی ساز و پیشکار در تهران
استخدام کارگر ساده کیف و کفش و رومیزی کار در شهر تهران
استخدام تعدادی کارگر ساده و ماهر خانم جهت کار در تولیدی کفش
استخدام تعدادی کارگرساده خانم جهت کار در تولیدی کفش
استخدام تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت کار در تولیدی کفش
استخدام تخته کار و وردست خانم یا آقا جهت تولیدی کیف زنانه
استخدام تعدادی کارگر نیمه ماهر جهت کار در تولیدی کیف و سر رسید