آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام کارگر وردست با بیمه در مجموعه کیف حسام در تهران
۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر کیف در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران منطقه ۷، گرگان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر با بیمه در یک شرکت معتبر در شهر قدس
مشخص نشده
۲۲۴ روز قبل
تهران شهر قدس
تمام وقت
استخدام لیزر کار کفش (تولید صنعتی) با بیمه در شرکت چرم مریم وطن در شهر قدس
۲۳۶ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کیف و کفش با بیمه و پاداش در مرکز پزشکی درمانی نسخه/ ونک
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت