استخدام کارگر ماهر با بیمه در یک شرکت معتبر در شهر قدس
مشخص نشده
۱۰۰ روز قبل
تهران شهر قدس
تمام وقت
استخدام لیزر کار کفش (تولید صنعتی) با بیمه در شرکت چرم مریم وطن در شهر قدس
۱۱۲ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کیف و کفش با بیمه و پاداش در مرکز پزشکی درمانی نسخه/ ونک
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت