استخدام یک مربی جهت آموزشگاه رانندگی بدون ماشین
به یک مربی جهت آموزشگاه رانندگی بدون ماشین در تهران نیازمندیم.
استخدام مربی و راننده خانم جهت آموزش رانندگی و سرویس مدارس
به مربی و راننده خانم جهت آموزش رانندگی و سرویس مدارس در تهران نیازمندیم.
استخدام مربی و راننده خانم جهت کار در کرج
به مربی و راننده خانم جهت کار در کرج نیازمندیم.
استخدام تعدادی مربی جهت آموزشگاه رانندگی آبان در اصفهان
به تعدادی مربی جهت آموزشگاه رانندگی آبان در اصفهان نیازمندیم.
استخدام مربی خانم و آقا درآموزشگاه رانندگی در یزد
به مربی خانم و آقا به صورت پاره وقت درآموزشگاه رانندگی در یزد ، زارچ نیازمندیم.
استخدام مربی خانم جهت آموزشگاه رانندگی کریمی در قم
به تعدادی مربی خانم، متاهل، حداقل دیپلم و گواهینامه پایه دو جهت آموزشگاه رانندگی کریمی در قم نیازمندیم.
استخدام مربی آقا در آموزشگاه رانندگی در کیش
به یک مربی آقا با تجربه در آموزشگاه رانندگی در کیش نیازمندیم.
استخدام مربی آقا جهت آموزشگاه راهپیمایان در اصفهان
به تعدادی مربی آقا با گواهینامه پایه ۱ و ۲ با مدرک دیپلم و متاهل جهت کار در آموزشگاه راهپیمایان در اصفهان نیازمندیم.
استخدام مربی آموزش رانندگی در یزد
به مربی آموزش رانندگی آقا و خانم، مجرب، متاهل، همراه با مدرک دیپلم و پراید سفید مدل ۹۳ به بالا در یزد نیازمندیم.
استخدام تعدادی راننده جهت آموزشگاه رانندگی نسیما در قم
به تعدادی راننده خانم به صورت تمام وقت با خودرو پراید سفید جهت آموزشگاه رانندگی نسیما در قم نیازمندیم.
استخدام مربی مینی بوس و کامیونت آقا جهت آموزشگاه رانندگی
به مربی مینی بوس و کامیونت آقا متاهل، دیپلم جهت آموزشگاه رانندگی انبار نفت نیازمندیم.
استخدام آموزشگاه رانندگی فراز در شهر مشهد
به مربی خانم و آقا جهت کار در آموزشگاه رانندگی فراز در شهر مشهد ، طرقبه نیازمندیم.
استخدام آموزشگاه رانندگی فرهنگ در شهر قم
به تعدادی مربی آقا و خانم با کارت مربیگری در آموزشگاه رانندگی فرهنگ در شهر قم نیازمندیم.
استخدام مربی رانندگی با کارت مربی گری در تهران
به مربی رانندگی با کارت مربی گری، بدون اتومبیل یا با اتومبیل به صورت تمام وقت با صبحانه رایگان در تهران نیازمندیم.
استخدام مربی و راننده خانم جهت آموزش رانندگی و سرویس مدارس
به مربی و راننده خانم جهت آموزش رانندگی و سرویس مدارس در تهران نیازمندیم.
استخدام مربی و راننده خانم جهت آموزش رانندگی در کرج
به مربی و راننده خانم جهت آموزش رانندگی در کرج نیازمندیم.
استخدام راننده پایه یک و دوم جهت مربیگری آموزشگاه رضوی -مشهد
به تعدادی راننده پایه یک و دوم جهت مربیگری آموزشگاه رضوی در مشهد نیازمندیم.
استخدام مربی جهت آموزشگاه رانندگی در کرج
به مربی جهت آموزشگاه رانندگی با اتومبیل و بدون اتومبیل در کرج نیازمندیم.
استخدام تعدادی مربی ماهر آقا در آموزشگاه رانندگی - یزد
به تعدادی مربی ماهر آقا با خودرو پراید، مدل ۹۴ به بالا و سفید و متاهل، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به صورت تمام وقت جهت کار در آموزشگاه رانندگی در یزد نیازمندیم.
استخدام مربی آموزش رانندگی جهت آموزشگاه رانندگی در یزد
به مربی آموزش رانندگی دارای ماشین مدل بالا، رنگ سفید، دارای کارت مربیگری جهت آموزشگاه رانندگی در یزد نیازمندیم.