ارسال آسان جدید
استخدام اپراتور کامپیوتر با بیمه در پخش صنایع فرهنگی ابر و بن در مشهد
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی کتاب کودک و نوجوان عموکتابی
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت