ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت باغ آسمون در تهران
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، قنات کوثر
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام اپراتور ورود اطلاعات در شرکت EMRC در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر با حقوق تا 7 میلیون در شرکت سینا پخش صبا در قم
۵ ساعت قبل
قم
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر با بیمه، پاداش در فروشگاه سورآل در تهران
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت ماوی هام در سنگلج
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر با بیمه در گروه صنعتی فقط فیلتر در تهران
تهران
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت