استخدام کارشناس پرستاری،مسئول دفتر در تهران
شرکت گردشگری سلامت واقع در تهران،محدوده ولیعصر (پارک وی) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پرستار ، کمک بهیار در خانه سالمندان والا در تهران
استخدام خانه سالمندان والا خانه سالمندان والا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مرکز معتبر درمانی در تهران
یک مرکز معتبر درمانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران آقایان و بانوان توانمند و باتجربه در تخصصهای زیر را با حقوق و مزایای مناسب دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پرستاری در مرکز توانبخشی کرامت واوان
به کارشناس پرستاری خانم و آقا در مرکز توانبخشی کرامت واوان نیازمندیم.
استخدام کارشناس پرستاری یا مامایی در مشهد
به یک نفر کارشناس پرستاری یا مامایی یا دانشجوی پرستاری جهت شیفت شب مرکز توانبخشی در مشهد نیازمندیم.
استخدام پرستار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران
به پرستار خانم جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران محدوده غرب نیازمندیم.
استخدام نیروی پرستار جهت همکاری در مرکز MMT در تهران
به نیروی پرستار جهت همکاری در شیفت صبح مرکز MMT در تهران نیازمندیم.
استخدام کارشناس مامایی یا پرستاری جهت تصدی مسئول شیفت
به کارشناس مامایی یا پرستاری جهت تصدی مسئول شیفت در تهران محدوده نیاوران نیازمندیم. حقوق مکفی
استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از بیمار در حومه شهریار
به پرستار خانم تمام وقت جهت نگهداری از بیمار در حومه شهریار نیازمندیم.
استخدام کارشناس پرستاری با تجربه و مراقب سالمند در تهران
به کارشناس پرستاری با تجربه و مراقب سالمند در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی پرستار خانم و آقا در تهران
به تعدادی پرستار خانم و آقا در تهران نیازمندیم.
استخدام پرستار و مراقب خانم به صورت سالمند در شهر قم
به پرستار و مراقب خانم به صورت سالمند در شهر قم نیازمندیم.
استخدام لیسانس پرستاری خانم جهت کلینیک پوست و مو
به لیسانس پرستاری خانم جهت کلینیک پوست و مو حداکثر سن 35 سال در تهران محدوده ظفر نیازمندیم.
استخدام نیروی پرستار، ماما و تکنسین اتاق عمل جهت کار در شیراز
به نیروی پرستار، ماما و تکنسین اتاق عمل جهت همکاری در شیراز نیازمندیم.
استخدام پرستار و بهیار جهت همکاری در شهر یزد
به پرستار و بهیار در موسسه سالار سلامت جهت کار در یزد یازمندیم.
استخدام نیروی پرستار خانم جهت واحد تزریقات در شهرری
به نیروی پرستار خانم با سابقه کار جهت واحد تزریقات در شهرری نیازمندیم.
استخدام کارشناس مامایی با تجربه جهت درمانگاه در مشهد
به کارشناس مامایی با تجربه جهت کار پرستاری و مامایی جهت درمانگاه با سرویس رفت و برگشت در مشهد نیازمندیم.
استخدام درمانگاه پاسارگاد جهت همکاری در شهر بندر عباس
به یک نفر نیروی خانم با مدرک کارشناسی پرستاری با سابقه کار در درمانگاه پاسارگاد جهت همکاری در شهر بندر عباس نیازمندیم.
استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از بیمار حومه شهریار
به پرستار خانم جهت نگهداری از بیمار حومه شهریار نیازمندیم.
استخدام پرستار جهت همکاری در کلینیک - تهران
به پرستار جهت همکاری در کلینیک MMT در تهران نیازمندیم.