استخدام شابلون زن خانم یا آقا در تهران
به شابلون زن خانم یا آقا در تهران (محدوده کوچه برلن) نیازمندیم.
استخدام شابلون زن ماهر در تهران
به شابلون زن ماهر در تهران (شهرک شریعتی) نیازمندیم.
استخدام شابلون زن ماهر خانم و آقا در شهر مشهد
به شابلون زن ماهر خانم و آقا در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر جهت شیفت شب و روز و کارگرساده
به تعدادی شابلون زن ماهر جهت شیفت شب و روز و کارگرساده در تهران محدوده بازار نیازمندیم.
استخدام یک شابلون زن و کمک شابلون زن - تهران
به یک شابلون زن و کمک شابلون زن مسلط به پهن کردن و خشک کردن پارچه (اضافه کاری) در تهران محدوده مولوی نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن خانم یا آقا در تهران محدوده نواب
به تعدادی شابلون زن خانم یا آقا در تهران محدوده نواب ( با حقوق عالی ) نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن با حقوق مکفی در تهران
به تعدادی شابلون زن با حقوق مکفی در تهران حوالی کوچه برلن نیازمندیم.
استخدام شابلون زن و کارگر ساده حوالی محمدشهر - کرج
به شابلون زن و کارگر ساده حوالی محمدشهر - کرج نیازمندیم.
استخدام شابلون زن ماهر در تهران محدوده مختاری
به شابلون زن ماهر در تهران محدوده مختاری نیازمندیم.
استخدام استادکار و شابلون زن چاپ سیلک در مشهد
به تعدادی استادکار و شابلون زن چاپ سیلک آقا در شیفت شب و روز در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ پوشاک در شهرری
به تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ پوشاک در شهرری ۱۳آبان نیازمندیم.
استخدام شابلون زن ماهر آقا در تهران محدوده مترو مولوی
به شابلون زن ماهر آقا در تهران محدوده مترو مولوی نیازمندیم.
استخدام یک میزگردان و تعدادی شابلون زن ماهر
به یک میزگردان و تعدادی شابلون زن ماهر جهت شیفت صبح و شب با حقوق عالی در تهران - سعدی شمالی نیازمندیم.
استخدام شابلون زن ماهر و کارگرساده خانم در محدوده کیانشهر
به شابلون زن ماهر و کارگرساده خانم در محدوده کیانشهر نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن آقا در تهران محدوده مترو سعدی
به تعدادی شابلون زن آقا در تهران محدوده مترو سعدی نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر آقا و خانم در تهران
به تعدادی شابلون زن ماهر آقا و خانم در تهران حوالی مترو بهارستان با حقوق مکفی نیازمندیم.
استخدام همکار آقا جهت ساخت شابلون (چاپ سیلک) در مشهد
به همکار آقا جهت ساخت شابلون (چاپ سیلک) به صورت پاره وقت در مشهد در شهرک صنعتی توس نیازمندیم.
استخدام شابلون زن ماهر و نیمه ماهر و سرپرست و کارگر ساده
به شابلون زن ماهر و نیمه ماهر، سرپرست و کارگر ساده با حقوق مکفی در تهران - راه آهن-رازی نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن جهت همکاری در شهر مشهد
به تعدادی شابلون زن جهت همکاری در شهر مشهد در جاده کلات روستای خلق آباد نیازمندیم.
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران
به تعدادی شابلون زن ماهر در تهران نیازمندیم.