ارسال آسان
استخدام تعدادی نیروی خانم کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خانم کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کمک‌ برشکار تیشرت مردانه در تکین پوش در البرز
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک دانشگاه تهران
تمام وقت
استخدام کمک برشکار تیشرت مردانه با بیمه در شرکت تکین پوش در تهران
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک دانشگاه تهران
تمام وقت