استخدام شابلون زن ماهر جهت همکاری در مشهد
استخدام تعدادی شابلون زن و کارگر ساده خانم و آقا در تهران
استخدام تعدادی شابلوزن ماهر جهت کار در کارگاه چاپ پارچه
استخدام شابلون زن ماهر،کارگرساده آقا در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران
استخدام شابلون زن ماهر شیفت شب و روز در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن خانم یا آقا و سرپرست در تهران
استخدام دو نفر شابلون زن حرفه ای در تهران
استخدام شابلون زن با صبحانه و ناهار در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران محدوده مشیریه
استخدام شابلون زن و کارگر ساده در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن در تهران محدوده مولوی
استخدام تعدادی شابلون زن خانم و آقا جهت کار در چاپخانه تریکو
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا در تهران
استخدام شابلون زن ماهر جهت تریکو در تهران - حوالی مرتضی گرد
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در محدوده شهرری
استخدام مجموعه چاپ سیلک پوشاک در مشهد
استخدام شابلون زن و کارگر ساده خانم و آقا در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران