استخدام برشکار تریکو پوشاک زنانه در کارگاه تولیدی فلورشاپ در رباط کریم
۱ ساعت قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام راسته دوز تریکو در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در تهران
۱ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برش کار در یک خیاطی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، پونک
تمام وقت پاره وقت
استخدام نمونه دوز ماهر با حقوق تا 14 میلیون و بیمه در ستارخان
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت تا 14,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نمونه دوز ماهر با حقوق تا 14 میلیون و بیمه در ستارخان
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت تا 14,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نمونه دوز پوشاک درکارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در تهران
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک زنانه با حقوق 12 تا 15 میلیون و بیمه در رباط کریم
۲۹ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک زنانه در کارگاه تولیدی پوشاک بانوان فلورشاپ در تهران
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت از 11,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک با حقوق 10 تا 12 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در شهر قدس
۴۱ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام وردست برشکار در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در رباط کریم
۴۳ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت