استخدام صافکار ماهر یا نیمه ماهر با حقوق مکفی در تهران
استخدام صافکار جهت همکاری در غرب تهران
استخدام صافکار ماهر اتومبیل جهت همکاری در شهر تهران
استخدام صافکار جهت اتومبیل در محدوده غرب تهران
استخدام یک صافکار ماهر جهت اداره کردن مغازه صافکاری
استخدام یک نفر صافکار ماهر جهت کار در لواسان
استخدام یک صافکار ماهر در شهر تهران محدوده اسلامشهر
استخدام صافکار ماهر با لوازم در محدوده غرب تهران
استخدام صافکار فوق ماهر با لوازم در شهر تهران
استخدام یک صافکار ماهر اتومبیل سبک در شهر تهران
استخدام کارگر صافکار نیمه ماهر جهت همکاری در شرق تهران
استخدام صافکار ماهر جوان جهت کار در شهرک صنعتی شمس آباد
استخدام یک صافکار ماهر جهت کار در محدوده شهریار
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر صافکار جهت کار در تهران
استخدام یک صافکار حرفه ای در شهر تهران محدوده فرمانیه
استخدام کارگر صافکار ماهر جهت همکاری در شهر تهران
استخدام یک صافکار جهت همکاری در تهران
استخدام صافکار درجه یک جهت همکاری در تهران
استخدام صافکار ماهر جهت کار در نمایندگی خودرو در تهران
استخدام تعدادی صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در تهران