ارسال آسان
استخدام صافکار با پاداش در یک صافکاری در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، خلیج فارس شمالی
تمام وقت
استخدام صافکار در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی مکانیک در تهران
مشخص نشده
۱۲۱ روز قبل
تهران
تمام وقت