استخدام کارگر وارد به مرغ و ماهی با جای خواب در تهران
استخدام کارگر گوشت مرغ و ماهی در تهران
استخدام کارگر ماهر مرغ و ماهی در شهر تهران محدوده شهرری
استخدام قصاب و مرغ کار ماهر با روابط عمومی بالا
استخدام کارگر ماهر مسلط به گوشت، مرغ و ماهی
استخدام کارگر ماهر جهت مرغ فروشی در تهران
استخدام یک کارگر ماهر جهت فروشگاه گوشت و مرغ در تهرانسر
استخدام تعدادی فانتزی کار گوشت، مرغ و ماهی در شهر تهران
استخدام تعدادی بی خس کار مرغ باسابقه کار در سوپر گوشت و مرغ
استخدام کارگر ماهر جهت کار در پروتئینی در تهران
استخدام مرغ کار و یک قصاب در تهران محدوده فرمانیه
استخدام دو نفر کارگر ماهر جهت کار مرغ در تهران
استخدام کارگر ماهر مرغ و ماهی در تهران منطقه پیروزی
استخدام کارگر بیخس کار مرغ و ماهر در شهر تهران
استخدام کارگر ماهر مرغ و ماهی جهت سوپرپروتئین در تهران
استخدام یک مرغ کار ماهر جهت کار در سوپرپروتئین
استخدام کارگر ماهر جهت کار در مرغ فروشی در تهران
استخدام تعدادی ماهی پاک کن جهت کار در سوپر پروتئین در تهران
استخدام کارگر وارد جهت کار در مرغ فروشی در تهران
استخدام کارگر ماهر گوشت و مرغ جهت کار در مغازه سوپر پروتئینی