استخدام بنا سیمان کار و کارگر ساختمان ماهر در تهران
به بنا سیمان کار و کارگر ساختمان ماهر در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر فنی ماهر آشنا به کارهای ساختمانی در مشهد
به یک کارگر فنی ماهر با آشنایی کامل به کارهای ساختمانی از قبیل بنایی و جوشکاری و غیره در مشهد نیازمندیم.
استخدام استادکار بنا جهت شرکت ساختمانی در یزد
به استادکار بنا جهت کار در شرکت ساختمانی در یزد نیازمندیم.
استخدام استاد بنا حرفه ای جهت کار در سیرجان
به استاد بنا جهت سفت کاری ، کاشی و سرامیک جهت کار در سیرجان نیازمندیم. ساعت تماس ۸ الی ۱۵
استخدام تعدادی نیروی بنا جهت همکاری در مشهد
به تعدادی بنا دارای بیمه جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
استخدام بنا، پیمانکار و استادکار اجرایی جهت شرکت ساختمانی
به بنا و پیمانکار و استادکار اجرایی جهت شرکت ساختمانی در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام استادکار ساختمانی جهت همکاری در رودسر
به استادکار ساختمانی (گچ کار، بنا، برقکار و ...) جهت همکاری در رودسر نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی بنا در شهر مشهد
به چند نفر بنا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
استخدام بنای ماهر ساختمان جهت همکاری در شهر اصفهان
به دو نفر بنای ماهر ساختمان جهت همکاری در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام گچ کار و کاشی کار و سیمان کار و سنگ کار
به گچ کار و کاشی کار و سیمان کار و سنگ کار در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی بنای ماهر جهت همکاری در شرکت ساختمانی در مشهد
به بنای ماهر جهت همکاری در شرکت ساختمانی در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر بلوک زن جهت همکاری در شهر بجنورد
به کارگر بلوک زن جهت همکاری در شهر بجنورد نیازمندیم.
استخدام استادکار ماهر بنا بصورت درصدی در سطح تهران
به استادکار ماهر بنا بصورت درصدی در سطح تهران نیازمندیم. داشتن وسیله نقلیه الزامیست.
استخدام شاگرد کاشی کار ماهر جهت همکاری در شهر بیرجند
به شاگرد کاشی کار ماهر جهت همکاری در شهر بیرجند نیازمندیم.
استخدام تعدادی بنا و گچ کار و سرامیک کار در تهران
به تعدادی بنا و گچ کار و سرامیک کار در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی بنا کروم گیر سیمان کار در تهران
به تعدادی بنا کروم گیر سیمان کار، تعدادی بنا دیوار چین در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی سنگ کار جهت همکاری در کرج
به تعدادی سنگ کار جهت همکاری در کرج (محدوده کردان، سهیلیه، تهران دشت، حصارک، گوهردشت، جهانشهر، عظیمیه و مهرشهر) نیازمندیم.
استخدام بنا جهت همکاری در شهر مشهد
به چند نفر بنا جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر بلوک زنی در بلوک زنی ثامن در همدان
به ۲ نفر کارگر بلوک زنی در بلوک زنی ثامن در همدان نیازمندیم.
استخدام نیروی بنای ماهر ساختمانی جهت همکاری در شیراز
به نیروی بنای ماهر ساختمانی جهت همکاری در شیراز نیازمندیم.