استخدام آرایشگر در سالن زیبایی بهار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، خاقانی
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی دودیس در محدوده ازگل
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۱، ازگل
تمام وقت
استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی نگین اقدسیه در تهران
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت
استخدام آرایشگر زنانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، پرستار
تمام وقت پاره وقت
استخدام آرایشگر زنانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، پرستار
تمام وقت پاره وقت
استخدام آرایشگر زنانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، پرستار
تمام وقت پاره وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۲۹۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اپیلاسیون کار در یک مجموعه در اصفهان
مشخص نشده
۳۴۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت