استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در یاس ارغوانی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،سرپرست بازاریابی و بازاریاب
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در تهران
استخدام مسئول فنی و کارمند ساده خانم در شهرستان ورامین
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت مهندسی یاس ارغوانی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پنج ردیف شغلی در موسسه ثبت فردا(از دیپلم تا ارشد)
استخدام کارمند فروش تور داخلی و خارجی در آژانس فرازشید سیر
استخدام کارشناس اداری و هماهنگی در یک سازمان معتبر
استخدام یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
استخدام خانم کارشناس ارشد درکانون همیاری آفرینش
استخدام منشی مسلط به امور اداری و بایگانی
استخدام کارمند جهت یک شرکت معتبر
استخدام شرکت کشتیرانی