ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در یک موسسه رسانه ای معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام مترجم و ویراستار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام ویراستار زبان انگلیسی با بیمه در دفتر ترجمه رسمی پارس در تهران
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ویراستار زبان انگلیسی با بیمه در دفتر ترجمه رسمی پارس در تهران
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ویراستار فنی و ادبی در هلدینگ بان در تهران
۳۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام ویراستار زبان انگلیسی با بیمه در دفتر ترجمه رسمی پارس در تهران
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ویراستار فنی و ادبی در هلدینگ بان در تهران
۶۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام ویراستار حضوری کتاب‌ های‌ کودک و نوجوان با بیمه در تهران
مشخص نشده
۷۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام ویراستار فنی و ادبی در هلدینگ بان در تهران
۸۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت