ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در موسسه نگاه مشرق میانه در تهران
۳۸ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام ویراستار در انتشارات شبگیر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران
پروژه‌ای
استخدام ویراستار با بیمه تکمیلی و پاداش در مجموعه حقوقی و انتشاراتی جاد
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در قزوین
قزوین
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در قم
قم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق 5 تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و وام در گیلان
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق 5 تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و وام در زنجان
زنجان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در سمنان
سمنان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق تا 10 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در خراسان رضوی
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با بیمه و پاداش در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در فارس
فارس
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق 5 تا 10 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در اصفهان
اصفهان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار با حقوق تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در تهران
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری