استخدام کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار در اصفهان
استخدام سازگار سیستم اصفهان شرکت سازگار سیستم اصفهان (ستیران) جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت داده پردازی خوارزمی در تهران
استخدام داده پردازی خوارزمی شرکت داده پردازی خوارزمی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پشتیبان نرم افزار در مجموعه آموزش زبان آسان در اصفهان
استخدام آموزش زبان آسان مجموعه آموزش زبان آسان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی آشنایی به حسابداری / نرم افزاری محک
استخدام مشاور نرم افزار محک گروه نرم‌افزار حسابداری محک تولید کننده نرم‌افزارهای مالی و مدیریتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شهر تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در گروه مهندسین مشاور راپکو
استخدام راپکو گروه مهندسین مشاور راپکو با سابقه 15 ساله درزمینه تولید و فروش سیستم درآمد شهرداریها جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی، تکنسین فنی در تهران
استخدام شرکت سامانه های بعد پنجم شرکت سامانه های بعد پنجم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس فروش،کارشناس پشتیبانی،برنامه‌نویس وب/مشهد
استخدام مشاور نرم افزار محک گروه نرم‌افزار حسابداری محک تولید کننده نرم‌افزارهای مالی و مدیریتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان خراسان رضوی شهر مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
استخدام پشتیبان نرم افزار (رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار)
استخدام گروه مهندسی آینده کاوان کهکشان نرم افزار گروه مهندسی آینده کاوان کهکشان نرم افزار (آی کن) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار،کارشناس مالی و اداری- شیراز
یک شرکت پخش معتبر در شیراز جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از نیروهای فعال، با انگیزه و متعهد زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.
استخدام پشتیبان نرم افزار در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر تولید نرم افزارهای مالی- اداری جهت تکمیل کادر پشتیبانی و برنامه نویسی خود در استان البرز، محدوده شهر کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار در تهران
یک شرکت معتبر تولید نرم افزار جهت توسعه خدمات پشتیبانی کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پشتیبان نرم افزار مالی در تهران
استخدام حسابداری و خدمات مالی تراز پویش شرکت حسابداری و خدمات مالی تراز پویش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تکنسین کامپیوتر در شرکت پویا پردازش افق سپهر - تهران
استخدام پویا پردازش افق سپهر شرکت پویا پردازش افق سپهر(نید سافت) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس Helpdesk آقا با سابقه کار در تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت همتارایانه در مشهد
استخدام شرکت همتارایانه شرکت همتارایانه با قریب به 20 سال فعالیت در پروژه های بزرگ ملی در سطح کشور ، جهت توسعه واحد نرم افزار خود در دفاتر مشهد و تهران از برنامه نویسان وب خلاق و علاقمند به یادگیری در سطوح متوسط و پیشرفته با بیمه و حقوق و مزایای بسیار خوب در استان های خراسان رضوی و تهران دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پشتیبان نرم افزار در شرکت همتارایانه در تهران
استخدام شرکت همتارایانه شرکت همتارایانه با قریب به 20 سال فعالیت در پروژه های بزرگ ملی در سطح کشور ، جهت توسعه واحد نرم افزار خود در دفاتر مشهد و تهران از برنامه نویسان وب خلاق و علاقمند به یادگیری در سطوح متوسط و پیشرفته با بیمه و حقوق و مزایای بسیار خوب در استان های خراسان رضوی و تهران دعوت به همکاری می نماید.
استخدام برنامه نویس جاوا، پشتیبان نرم افزار در تهران
استخدام مهندسی پدیدپرداز شرکت مهندسی پدیدپرداز با بیش از 20 سال سابقه کار در تولید سیستم های صورتحساب دهی و خدمات مشترکین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پشتیبان نرم افزار در یک شرکت نرم افزاری معتبر در تهران
یک شرکت نرم افزاری معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار حسابداری در تهران
استخدام فناوری اطلاعات پارمیس شرکت فناوری اطلاعات پارمیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.