استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام بازیگر و مجری در یک شرکت تولیدی در تهران
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گوینده و دوبلور در پلتفرم توپاد در مشهد
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
خراسان رضوی
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری