استخدام تکنسین فوریت های پزشکی جهت همکاری در یزد
به تکنسین فوریت های پزشکی در موسسه سالار سلامت جهت کار در یزد نیازمندیم.
استخدام تکنسین اورژانس جهت همکاری در تهران
به تکنسین اورژانس جهت همکاری در کلینیک MMT در تهران نیازمندیم.
استخدام کاردان فوریت های پزشکی در شیراز
به کاردان فوریت های پزشکی در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس : 9 الی 16
استخدام تعدادی تکنسین فوریت های پزشکی یا بهیار - کرج
به تعدادی تکنسین فوریت های پزشکی یا بهیار جهت کار در آمبولانس خصوصی در کرج نیازمندیم.
استخدام کاردان فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس
به کاردان فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی در تهران نیازمندیم. به صورت تمام وقت حداکثر سن ۳۵ سال
استخدام تعدادی کارشناس بیهوشی یا فوریت پزشکی در تهران
به تعدادی کارشناس بیهوشی یا فوریت پزشکی آقا جهت کار در آمبولانس در تهران نیازمندیم.
استخدام تکنسین اورژانس جهت کلینیک ترک اعتیاد در کرج
به تکنسین اورژانس خانم جهت کلینیک ترک اعتیاد در کرج - فردیس نیازمندیم.
استخدام کاردان فوریت پزشکی در تهران
به کاردان فوریت پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس در تهران نیازمندیم.
استخدام کاردان فوریت های پزشکی جهت کاردرمرکز آمبولانس خصوصی
به کاردان فوریت های پزشکی جهت کاردرمرکز آمبولانس خصوصی به صورت تمام وقت در تهران نیازمندیم. حداکثر سن ۳۵ سال
استخدام نیرو با مدرک فوریت های پزشکی در همدان
به همکار آقا یا خانم با مدرک فوریت های پزشکی جهت همکاری در یک مرکز ترک اعتیاد در همدان نیازمندیم.
استخدام کاردان فوریتها آقا جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی
به کاردان فوریتها آقا جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی در تهران نیازمندیم.
استخدام کارشناس فوریتهای پزشکی با سابقه کار در اورژانس
به کارشناس فوریتهای پزشکی با مدرک مرتبط و با سابقه کار در اورژانس تهران نیازمندیم.
استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی آقا جهت کار در مرکز آمبولانس
به تکنسین فوریتهای پزشکی آقا جهت کار در مرکز آمبولانس در تهران نیازمندیم. تماس ۹ الی ۱۶
استخدام کاردان فوریت جهت مرکز آمبولانس در تهران
به کاردان فوریت جهت همکاری در مرکز آمبولانس در تهران نیازمندیم.
استخدام پزشکیار در یک شرکت معتبر در شهر اهواز
یک شرکت معتبر  تولیدی جهت تکمیل کادر پزشکیاری خود در استان خوزستان شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی تکنسین فوریتهای پزشکی در تهران
به تعدادی تکنسین فوریتهای پزشکی در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی کاردان فوریت های پزشکی جهت درمانگاه برزویه
به نیروی کاردان فوریت های پزشکی خانم جهت بخش پرستاری درمانگاه شبانه روزی برزویه در تهران واقع در شهرقدس(قلعه حسن خان) نیازمندیم.
استخدام کاردان فوریت پزشکی یابیهوشی جهت مرکزآمبولانس
به کاردان فوریت پزشکی یابیهوشی بامدرک دانشگاهی وضمانت جهت مرکزآمبولانس در تهران نیازمندیم. ۹ الی ۱۵
استخدام کمک پرستار یا فوریت های پزشکی جهت همکاری در مشهد
به کمک پرستار یا فوریت های پزشکی آقا در شیفت عصر در مرکز معلولین ذهنی در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کاردان فوریت های پزشکی در تهران
به کاردان فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی به صورت تمام وقت، حداکثر سن ۳۵ سال در تهران نیازمندیم.