استخدام تکنسین فوریت‌های پزشکی با حقوق تا 9/5 میلیون در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام بهیار با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، حکمت
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارشناس فوریتهای پزشکی با بیمه در یک توانبخشی در البرز
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۶، گلدشت
تمام وقت
استخدام بهیار با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، حکمت
تمام وقت پاره وقت