استخدام خدمات و نظافتچی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت سرو پایدار ایرانیان
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام آبدارچی با بیمه در یک شرکت معتبر در آرژانتین
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نیروی خدماتی و نظافت در شرکت پارس مانی ایستا در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۷ دقیقه قبل
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
تمام وقت