استخدام نیروی خدماتی و آبدارچی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی با حقوق تا 7 میلیون در مدرسه زیبایی ادینا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت