استخدام ناظر دیتا خانم(رشته صنایع و آمار) در تهران
استخدام کارشناس آمار شرکت سرمایه گذاری تیوان در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،کارشناس فروش حضوری تهران
استخدام آنالیزور فروش در شرکت پخش ققنوس در تهران
استخدام رئیس واحد مرچندایزینگ در آنیتاسان در تهران
استخدام کارمند تحلیل آماری در شرکت معتبر در تهران
استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تعدادی آمارگیر خانم در تهران منطقه 19
استخدام Secretary(Electrical/mechanical engineer,statistics )
استخدام مدیرسیستم و روشها،سرپرست برنامه ریزی تولید،کارشناس ایز
استخدام کارشناسی آمار در یک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام کارشناس تحلیل آمار،سرپرست منابع انسانی در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
استخدام کارشناس آمار خانم با سابقه یا بدون سابقه در تهران
استخدام تعدادی نیروی خانم و آقا جهت پرسشگری میدانی در تهران
استخدام نیروی پروژه ای در شرکت تحقیقات بازار امروز در تهران
استخدام کارمند تحقیقات بازار(پرسشگر) در تهران
استخدام نیروی پرسشگر بصورت پاره وقت و تمام وقت
استخدام پرسشگر (آمارگیر) در موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه
استخدام تعدادی آمارگیر جهت سرشماری جمعیت در تهران