در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام یکنفر جهت مدیریت هتل در تهران
مشخص نشده
۶۴۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام یکنفر آقا جهت مدیریت هتل در تهران
مشخص نشده
۶۷۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارشناس مدیریت هتل داری در تهران
مشخص نشده
۷۷۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مدیر هتل،مدیر داخلی هتل در تهران
مشخص نشده
۷۸۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مدیر اجرایی هتل جهت کار در تهران
مشخص نشده
۷۸۸ روز قبل
تهران
تمام وقت