استخدام تعدادی آمارگیر خانم در تهران منطقه 19
استخدام کارشناسی آمار در یک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام تعدادی نیرو جهت گردآوری اطلاعات از بازار در تهران
استخدام کارشناس آمار خانم با سابقه یا بدون سابقه در تهران
استخدام پرسشگر (آمارگیر) در موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه
استخدام تعدادی آمارگیر جهت سرشماری جمعیت در تهران
استخدام نیروی فعال آمارگیر در شرکت آمارگران تفکر ایده ال-تهران
استخدام آمارگر حضوری خانم با فن بیان قوی و روابط عمومی بالا
استخدام نیرو مسلط به نرم افزارهای رشته آمار جهت کار در شرکت
استخدام تعدادی آمارگر خانم لیسانس‎ به‎ بالا به‏ صورت‏ حضوری
استخدام یک نفر تحلیلگر آمار جهت همکاری در تهرانم
استخدام کارشناس آمار جهت همکاری در تهران
استخدام آمارگیر در شرکت دقیق آمار نقش جهان در تهران
استخدام آمارگر در شرکت پژوهش بازار رسانه امروز در تهران
استخدام همکار خانم پرسشگر در تهران محدوده تجریش
استخدام نیروی آقا جهت آمارگیری از کلیه مناطق
استخدام آمارگیر در شرکت مهندسین مشاور دقیق آمار نقش جهان
استخدام مامور ثبت نام به صورت پاره وقت در تهران
استخدام پرسشگر (آمارگر) در یک موسسه معتبر در تهران
استخدام تعدادی نیرو جهت شرکت تحقیقاتی در تهران