استخدام خدمتکار جهت کار در منزل شبانه روزی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام خانه دار با بیمه در محدوده ونک
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام خدمتکار منزل جهت کار در منزل در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، ایوانک
حقوق ثابت 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نظافتچی جهت کار در منزل در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام نظافتچی خانم آشنا به امور منزل در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهران شمالی
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی با بیمه، پاداش جهت کار در منزل در ورامین
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران ورامین
تمام وقت پاره وقت
استخدام خدمتکار منزل جهت انجام امور خدماتی در غرب تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل جهت نگهداری از دو کودک و انجام کارهای منزل در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهران جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی خدمات و نظافت منزل با بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
تمام وقت
استخدام خدمتکار جهت کار در منزل با حقوق 7 میلیون و یک واحد مستقل برای زندگی
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل خانم با حقوق 8 میلیون در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل خانم با پاداش در جنت آباد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل جهت امور خدماتی و نظافتی با بیمه در شهرک غرب
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت