استخدام خدمتکار منزل خانم با بیمه جهت نظافت منزل در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی خانه داری در یوسف آباد
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
پاره وقت
استخدام کارگر ماهر جهت کار در منزل در محدوده الهیه
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی خانم در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی منزل با بیمه در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
تمام وقت
استخدام نظافتچی جهت انجام امور نظافت منزلی در الهیه
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر ماهر جهت کار در منزل در محدوده الهیه
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام نظافتچی جهت کار در منزل در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، سلسبیل
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل خانم با بیمه جهت نظافت منزل در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام نظافتچی جهت منزل با حقوق تا 7 میلیون در محدوده الهیه
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مستخدم منزل با بیمه و وام در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۳، زرگنده
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
پاره وقت
استخدام خانه دار با بیمه در تهران
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
تمام وقت پاره وقت