استخدام کاردان اتاق عمل خانم جهت درمانگاهی واقع در شهریار
به کاردان اتاق عمل خانم جهت درمانگاهی واقع در شهریار نیازمندیم.
استخدام تکنسین اطاق عمل یا هوشبری در نظرآباد - کرج
به تکنسین اطاق عمل یا هوشبری جهت مرکز درمانی در نظرآباد کرج نیازمندیم.
استخدام نیروی پرستار، ماما و تکنسین اتاق عمل جهت کار در شیراز
به نیروی پرستار، ماما و تکنسین اتاق عمل جهت همکاری در شیراز نیازمندیم.
استخدام کارشناس اتاق عمل آشنا به تجهیزات پزشکی در مشهد
به دو نفر کارشناس اتاق عمل آشنا به ارتوپد و آشنا به تجهیزات پزشکی در مشهد نیازمندیم.
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک MMT در تهران
به تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک MMT در تهران نیازمندیم.
استخدام کلینیک پوشت و مو در شهر شیراز
به کارشناس و کاردانی پرستاری یا مامایی و تکنسین اتاق عمل جهت کاشت و مو لیزر در کلینیک پوست و موی اویسا در شهر شیراز نیازمندیم. مراجعه فقط حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۴/۳۰
استخدام کاردان یا کارشناس اتاق عمل در شیراز
به دو نفر کاردان یا کارشناس اتاق عمل با حداقل ۲ سال سابقه کار مفید جهت بیمارستان دکتر امامی در شیراز نیازمندیم.
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد در تهران
به تکنسین اتاق عمل خانم جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد در تهران محدوده شهران نیازمندیم. شیفت عصر
استخدام نیروی اتاق عمل جهت همکاری در اصفهان
به همکار خانم با مدرک اتاق عمل در اصفهان نیازمندیم.
استخدام کارشناس اتاق عمل جهت همکاری در کلینیک پوست و مو مارینا
به کارشناس اتاق عمل جهت همکاری در کلینیک پوست و مو مارینا در شیراز نیازمندیم.
استخدام کارشناس اتاق عمل در شرکت کیمیا بهبود آسیا در اصفهان
استخدام کیمیا بهبود آسیا شرکت کیمیا بهبود آسیا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک زیبایی در تهران
به تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک زیبایی در تهران محدوده اندرزگو نیازمندیم.
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت همکاری در تهران
به تکنسین اتاق عمل جهت همکاری در بیمارستانی در مرکز شهر تهران نیازمندیم.
استخدام ماما یا تکنسین اتاق عمل در تهران
به ماما یا تکنسین اتاق عمل با مدرک جهت کار در کلینیک پوست و مو در تهران (مرزداران) نیازمندیم.
استخدام تکنسین اتاق عمل و یا بیهوشی جهت مرکز mmt
به یک تکنسین اتاق عمل و یا بیهوشی جهت مرکز mmt در تهران واقع در ملاصدرا ی ونک نیازمندیم. ساعات تماس ۴ الی ۸ عصر شیفت عصر شنبه تا ۴ شنبه
استخدام کارشناس اتاق عمل جهت مرکز جراحی در محدوده شهرری
به کارشناس اتاق عمل با حداقل ۳ سال سابقه کار جهت مرکز جراحی در محدوده شهرری نیازمندیم.
استخدام تکنسین اتاق عمل خانم جهت کلینیک MMT در تهران
به تکنسین اتاق عمل خانم جهت کلینیک MMT در تهران محدوده خانی آباد نو نیازمندیم. شیفت عصر
استخدام تکنسین اتاق عمل مجرب جهت همکاری در شهر تهران
به همکار تکنسین اتاق عمل جهت کار در کلینیک درمان اعتیاد به صورت دو شیفت در تهران محدوده ونک نیازمندیم.
استخدام دستیار اتاق عمل خانم جهت کلینیک پوست و مو
به دستیار اتاق عمل خانم جهت کلینیک پوست و مو در تهران محدوده ونک نیازمندیم.
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت همکاری در مرکز جراحی در تهران
به تکنسین اتاق عمل جهت همکاری در مرکز جراحی در تهران محدود افق خیابان ولیعصر نیازمندیم.