ارسال آسان
استخدام نصاب دوربین مداربسته و برق کاری در مرکز حفاظتی چشم سوم در هرمزگان
چند دقیقه قبل
هرمزگان
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 35,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نصاب شبکه در گروه مهندسی پویان در خراسان رضوی
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت کارآموزی
استخدام تکنسین شبکه با بیمه در پویندگان ارتباط پارس نیکان در تهران
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت