ارسال آسان
استخدام دکل کار با بیمه و پاداش در گروه مهندسی پویان در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نصاب سیستمهای حفاظتی با بیمه در اهواز
۵ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت