استخدام اوستا کار مبلمان،مهندس صنایع در آیسا مبل در تهران
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در تهران
استخدام رویه ‏کوب ماهر و نیمه ماهر جهت‎ مبل ‎راحتی در تهران
استخدام رویه کوب ماهر در تهران محدوده نیاوران
استخدام کارگر رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در تولیدی مبلمان معتبر
استخدام تعدادی رویه کوب مبل راحتی کنترات کار در تهران
استخدام رویه کوب ماهر جهت مبلمان کلاسیک در شهر تهران
استخدام رویه کوب حرفه ای جهت کار در مبلمان در تهران
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر، خیاط و برشکار مبلمان
استخدام رویه کوب ماهر مبل کلاسیک در تهران
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل
استخدام یک زیرکارچی و رویه کوب جهت مبل راحتی در تهران
استخدام نیروی رویه کوب، نیروی ساده،رنگ کار،خیاط و برش کار
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر در محدوده شهرری - فیروزآباد
استخدام رویه کوب ماهر مبل جهت کارگاه نجاری در تهران
استخدام رویه کوب مبلمان جهت همکاری در تهران
استخدام رویه کوب ماهر جهت مبل کلاسیک - شرق تهران
استخدام یک رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبلمان در تهران
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی در تهران
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر جهت مبلمان راحتی در تهران