استخدام سرپرست تولید در تولیدی وصنعتی رنگان فر در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت