ارسال آسان
استخدام منشی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۹، فتح
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
حقوق ثابت 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر تولیدی، دانش بنیان در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت