استخدام 5 ردیف شغلی در مجموعه معتبر در تهران
استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی با سابقه کار در تهران
استخدام کارشناسی IT،کارشناس شبکه های اجتماعی،نیروی خدمات
استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی (اینستاگرام) در تهران
استخدام استاد زبان،کارشناس تولید محتوا،کارشناس ارتباط با مشتری
استخدام وب مستر،کارشناس شبکه های اجتماعی در تهران
استخدام کارمند شبکه های اجتماعی،کمک حسابدار در تهران
استخدام ادمین اینستاگرام در شرکت ایده نو تجارت آویژه در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت سامانه برخط سفیر فردا
استخدام کارشناس تولید و محتوا،ادمین شبکه های اجتماعی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در مجموعه فروشگاههای فیضی در تهران
استخدام محتوا نویس در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت تجارت منزل یارمهر - تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت اسپیلت البرز در تهران
استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در شرکت عکس نگار نوین برخط
استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی،کارشناس تولید محتوا خانم
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در شرکت سیتکس در تهران
استخدام کارشناس تولید محتوا،طراح گرافیست دریک شرکت معتبر/تهران
استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی،کارشناس روابط عمومی،طراح