استخدام پرسشگر در یک موسسه نظر سنجی در تهران
استخدام امارگر ( پرسشگر) در یک شرکت تحقیقاتی معتبر در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
استخدام پرسشگر حضوری با مزایا در تهران
استخدام تعدادی نیروی خانم و آقا جهت پرسشگری میدانی در تهران
استخدام کارمند تحقیقات بازار(پرسشگر) در تهران
استخدام نیروی پرسشگر بصورت پاره وقت و تمام وقت
استخدام پرسشگر (آمارگیر) در موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه
استخدام پرسشگر و نماینده علمی در بازار در یک موسسه معتبر
استخدام پرسشگر ثابت در شرکت تحقیقات بازار امروز
استخدام پرسشگر میدانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام شرکت ‎بازرسی ‎کیفیت ‎استاندارد - تهران
استخدام ۲ نفر پرسشگر تلفنی تمام وقت در تهران
استخدام پرسشگر در هایپرمارکتهای ماف پارس در تهران
استخدام پرسشگر تلفنی در شرکت پژوهش بازار رسانه امروز در تهران
استخدام تعدادی پرسشگر حداکثر ۳۰ ساله جهت کار خارج
استخدام پرسشگر در شرکت پژوهش بازار رسانه امروز در تهران
استخدام پرسشگر در یک شرکت تحقیقاتی معتبر در تهران
استخدام نیروی پرسشگر بصورت پاره وقت و تمام وقت
استخدام پرسشگر تلفنی در شرکت پژوهش بازار رسانه امروز- تهران