ارسال آسان
استخدام آمارگر با حقوق 5 تا 6 میلیون در شرکت EMRC در تهران
۱ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر با دریافتی تا 4 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرسشگر میدانی در شرکت پژوهش بازار رسانه امروز در تهران
۴۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی