استخدام پرسشگر با حقوق تا 7 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در پونک جنوبی
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در پونک جنوبی
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر مرکز تماس با بیمه و بیمه تکمیلی در پونک
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام مامور آمارگیر با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت EMRC در ونک
۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت کارآموزی
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در یک مرکز نظر سنجی بزرگ در پونک
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت پاره وقت
استخدام مامور سرشماری در EMRC در تهران
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر مرکز تماس با بیمه و بیمه تکمیلی در پونک
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر تلفنی و میدانی در شرکت nexlooks در تهران
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای