استخدام تعمیرکار پرینتر در مرکز سخت افزار ایران در کرج
البرز کرج، منطقه ۶، باغستان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تعمیرکار پرینتر با بیمه در مجموعه خانه پرینتر کرج در کرج
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، مصباح
تمام وقت
استخدام تعمیرکار پرینتر با بیمه در مجموعه خانه پرینتر کرج در کرج
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، مصباح
تمام وقت