استخدام کارمند خانم جهت کار در بخش بازرگانی خارجی در تهران
استخدام کارمند اداری خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام کارمند اداری مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام کارمند فعال با مدرک لیسانس آشنا به زبان و کامپیوتر
استخدام کارمند اداری مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر در تهران
استخدام کارمند اداری دفتری مسلط به Word , XL در تهران
استخدام کارشناس فروش،مسئول دفتر،مسئول شبکه اجتماعی و وبسایت
استخدام کارمند اداری ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی
استخدام نیروی آقا مسلط به زبان انگلیسی - تهران
استخدام خانم جهت کار در دفتر اداری مسلط به زبان انگلیسی
استخدام کارمند امور اداری و دفتری در تهران
استخدام کارمند اداری (عملیات دریایی) در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند اداری خانم بصورت تمام وقت مسلط به زبان انگلیسی
استخدام کارمند اداری آشنا به زبان انگلیسی در شمال شرق تهران
استخدام کارمند اداری خانم مسلط به زبان انگلیسی یا زبان روسی
استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند صادرات ،کارمند مسلط به زبان انگلیسی-تهران
استخدام کارمند اداری خانم در شرکت سیتکس در تهران
استخدام کارمند اداری خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام کارمند اداری مسلط به زبان عربی و انگلیسی و کامپیوتر