ارسال آسان
استخدام کارمند اداری در شرکت فرابین صنعت شریف در تهران
تهران منطقه ۲، دانشگاه شریف
حقوق ثابت تا 4,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند آشنا به زبان انگلیسی در دالیز تجارت خلیج فارس در تهران
تهران منطقه ۶، فاطمی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان