استخدام تحصیلدار با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت توسعه خط لوله هامون در تهران
تهران منطقه ۳، اختیاریه(رستم آباد)
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت