ارسال آسان
استخدام کارشناس اخذ پذیرش در موسسه اعزام دانشجو صباپلن در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس امور مهاجرت با حقوق تا 15 میلیون در آتیه آفرینان ایرانیان
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس امور مهاجرتی و ویزا با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در تهران
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس امور مهاجرت در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس اخذ پذیرش در موسسه اعزام دانشجو صباپلن در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام کارشناس امور مهاجرت با حقوق تا 15 میلیون در آتیه آفرینان ایرانیان
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند و مشاور امور مهاجرتی با حقوق ثابت تا 5 میلیون و پورسانت
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت