استخدام کارشناس تجهیزات پزشکی آقا در تهران
استخدام ناظر فنی(رشته مهندسی پزشکی) در تهران
استخدام مدیر داخلی،تکنسین یا کارشناس فنی و پشتیبانی در تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی و فروش در موسسه پرتو دانش آسمان
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس علمی و مدرپ حرفه ای در تهران
استخدام مهندسی پزشکی،گرافیست خانم در شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند خانم لیسانس مهندسی پزشکی مسلط به امور اداری
استخدام مهندس الکترونیک و مهندس پزشکی جهت بخش فنی
استخدام کارشناس فنی آقا(مهندسی الکترونیک/مهندسی پزشکی)در تهران
استخدام کارشناس ارشد کنترل کیفیت الکتریکی دستگاه‌های پزشکی
استخدام کارشناس فروش حضوری ابزار جراحی و تجهیزات پزشکی درتهران
استخدام سوپروایزر فروش،کارشناس فروش در تهران
استخدام مشاور فروش(رشته میکروبیولوژی ،مهندسی پزشکی، زیست)
استخدام کارشناس مهندسی فروش(آشنایی با زبان انگلیسی)-تهران
استخدام کارشناس فروش (نماینده علمی محصول) خانم با در تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تجهیزات پزشکی در تهران
استخدام کارشناس فروش با مزایا(رشته‌های فیزیک یا مهندسی پزشکی)
استخدام مهندس فروش در شرکت یکتا تجهیزات نوین بوعلی
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی،مهندسی پزشکی