استخدام آشپز ایرانی،مهماندار،کمک مهماندار،میزبان در تهران
استخدام مهماندار سالن(گارسون، تشریفات و پذیرایی)
استخدام مهماندار جهت امورتشریفات وپذیرایی درکترینگ بین المللی
استخدام کارمند خدمات و مهمانداری خانم در شرکت آونگ
استخدام مهماندار آقا آشنا با اصول پذیرایی در پارک رویال
استخدام نیروی مهمانداری،صندوقدار،فروشنده و سوپروایزر در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک تالار پذیرایی (وی آی پی)
استخدام مهماندار،خدمات در یک شرکت معتبر
استخدام مدیرتشریفات،سر مهماندار،مهماندار تالار در پارک رویال
استخدام مسئول خرید،کارشناس منابع انسانی،روابط عمومی و مهماندار