استخدام گچ کار و کاشی کار و سیمان کار و سنگ کار
استخدام تعدادی بنا و گچ کار و سرامیک کار در تهران
استخدام تعدادی گچ کار روزمزد جهت پروژه ساختمانی
استخدام گچ کار و کاشی کار، سنگ کار جهت پروژه ۲۰۰ واحدی
استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت استادکار در تهران
استخدام استادکار ماهر گچ کار جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی گچ کار با جای خواب در تهران
استخدام نقاش،بنا،کاشی کار و گچ کار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام لوله کش جوان آقا با موتور و کاشی کار در تهران
استخدام بنا،تعمیرکار لوازم خانگی در محل،مکانیک ماشین در محل
استخدام بنا آشنا به امور ساختمانی در شهر تهران
استخدام جوشکار، بنا،کارگر لوله کش، برقکار، کارگر ماهر بنایی
استخدام گچ کار و سنگ کار و آجرنما کار در تهران
استخدام کاشی کار، سرامیک کار، سیمان کار، گچ کار ماهر
استخدام بنای نیمه ماهر جهت همکاری در شهر تهران
استخدام ۱۰ ردیف شغلی نیرو های فنی و خدماتی در شرکت استادکار
استخدام نصاب کابینت،پارکت،کف پوش،نصاب ایزوگام،بنا/گچ کار
استخدام ۱۲ ردیف نیروهای فنی و خدماتی در شرکت استادکار