استخدام شاگرد ساده یا نیمه ماهر لوله کشی در مشهد
مشخص نشده
امروز
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام CNC کار چوب جهت کار در قزوین
مشخص نشده
امروز
قزوین
تمام وقت