استخدام مسئول امور قراردادها در شرکت معتبر تولیدی در تهران
استخدام کارشناس امور قراردادها و بایگانی در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت سامانه های ایده نوین ابتکار
استخدام مدیر آموزش،مدیر قراردادها در تهران
استخدام کارشناس ارشد فروش و مناقصات،کارشناس ارشد بازرگانی
استخدام کارشناس قرارداد،کارشناس واحد اجرایی در تهران
استخدام کارمند حقوقی ثبتی، کارمند حقوقی،کارشناس قرارداد /تهران
استخدام کارشناس ارشد فروش و مناقصات در تهران
استخدام سرپرست امور قراردادها در شرکت دانا پرداز قشم در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت پالایش پارسیان سپهر در تهران
استخدام مسئول قرارداد با مزایا در شرکت بازرگانی ساره خودرو
استخدام مسئول عقد قرارداد (دورکاری) در تهران
استخدام کارشناس امور قراردادها در شرکت دانا پرداز قشم در تهران
استخدام کارشناس امور قراردادها در شرکت دانا پرداز در تهران
استخدام کارشناس قرارداد و کارشناس پیگیری وصول مطالبات در تهران
استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت فناوران پردیس پاسارگاد قشم - تهران
استخدام کارشناس عقد قرارداد در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس امور قرارداد در فروشگاههای زنجیره ای رفاه
استخدام سرپرست امور قراردادها در شرکت دانا پرداز قشم در تهران