ارسال آسان
استخدام کارشناس امور مناقصات با بیمه در سمندیس در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر در محدوده عباس آباد
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت مهندسین مشاور در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۴، سید خندان
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر در محدوده عباس آباد
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت