استخدام مدیر تولید،فنی،رئیس ipqc،آزمایشگاه شیمی،آبسازی،تحقیقات
استخدام مسئول فنی (دکتر داروساز) در یک واحد تولیدی در تهران
استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام مسئول فنی(دکتر داروساز) در یک شرکت دارویی در تهران
استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام مسئول فنی،جانشین مسئول فنی در تهران
استخدام نسخه خوان آقا در داروخانه واقع در نیاوران تهران
استخدام کارمند محتواگذار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مسئول فنی (رشته کارشناسی ارشد داروسازی)در تهران
استخدام مسئول فنی در شرکت آرایشی و بهداشتی در تهران
استخدام مسئول فنی در یک شرکت پخش دارویی-تهران
استخدام تکنسین داروخانه خانم در یک داروخانه معتبر در تهران
استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت بهتا دارو آفرینش در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام نسخه پیچ ماهر آشنا به کامپیوتر در تهران
استخدام مسئول فنی داروساز با پروانه جهت انجام تولید دارو
استخدام دکتر داروساز با سابقه کار جهت شرکت دارویی در تهران
استخدام تکنسین دارویی جهت شیفت شب در تهران
استخدام داروساز یا پزشک عمومی در تهران
استخدام داروساز با پروانه تاسیس تهران جهت درمانگاه شبانه روزی